Tống Thái Duy - Nhân Viên Marketing
Tống Thái Duy – Nhân Viên Marketing
  • Ngày sinh: 08/08/2000
  • Vại trò: Nhân viên Marketing tại Công Ty Cổ Phần Sơn An Hương Sơn
  • Email: tongduy.ruouhuongson@gmail.com
  • Phone: 0933412302
  • Social: Facebook | Linkedin | Instagram

TIỂU SỬ TỐNG THÁI DUY

Tống Thái Duy (sinh năm 2000) hiện đang là nhân viên Marketing của Công Ty Cổ Phần Sơn An Hương Sơn. Hoạt động kinh doanh các sản phẩm của nhung hươu từ: nhung hươu tươi, rượu nhung hươu, cao nhung hươu,…

  • 2015 – 2017: Học tại trường cấp 3 trung học phổ thông Lê Hồng Phong (Biên Hòa).
  • 2018 – 2021: Học tại Trường cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi.
  • 2023: Trở thành nhân viên Marketing của Công Ty Cổ Phần Sơn An Hương Sơn.